Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.4

              Kung gustong basahin ang mga naunang bahagi , heto sa ibaba ang mga links:
               Natanong ni Lani sa sarili,  di nga ba niya talagang gustong makita si " Keanu Reeves"?

     
            Nagpapakatotoo na siya , pagkat di naman niya malilihim sa sarili,  na gusto niyang kahit minsan lang ay magkita sila ng lalaki sa larawan. Napailing siya nang makita niyang dumarating na si Becky na nakasakay pa sa isang asul na bike.Dali-dali niyang isinilid ang larawan sa envelope at baka matukso pa siya ng kapatid.
            " Kanino naman "yan?" tanong niya habang sinasandal ni Becky ang bike sa tabi ng tindahan.
            " Kay Kuya Mike," sabi naman nito na ang tinutukoy ay ang bunsong kapatid ng ate Ludy nila na first cousin nila sa mother side." Nagmamadali kasi ako at ayaw kong ma-expose sa sun , baka umitim ako." pabiro pa nitong dagdag.
              " Mas bagay mo nga ang maitim," biro niya sa kapatid.
              " Oo nga ',te dahil exotic ang beauty ko,"
              Pareho silang morena kaya lang ang features ni Becky pang-Angel Locsin samantalang siya parang hawig kay Choi Ji-woo ng Stairway to Heaven.
 
                " Hala, ang lakas ng hangin dito sa tindahan" sabi ni Lani at nagkatawanan silang dalawa.
               Palibhasa may lahing Kastila ang tatay nila samantalang kay Aling Mila naman ay may Korean blood sila. 
              Half-Korean and half Filipino ang nanay nila. Di nga lang sila nakakuha ng fair complexion dito at sa ama sila sumunod na. kahit mukhang Kastila. pinoy na pinoy ang kulay.
                 " Maliligo muna ako uli ate"
                 " Oo, amoy araw ka nga,"
                 Nangako pa si Becky na kaagad siyang babalik sa tindahan pagkatapos maligo para maikwento kung ano ang nangyari sa studio ni Mang Ben.Malalaman na niya kung bakit nawawala ang kanyang larawan.
                 Nasasabik na nga si Lani na maririnig kung bakit napunta sa kanila ang graduation portrait ni "Mr. Pogi ".
            
Ituloy sa Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.5
Read the Sweet Things Series:
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband 2
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband 3
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband 4

Comments

Popular Posts