Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.2

Paki basa ang, Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.1  bago ito ituloy.

        Excited na inilabas ni Lani ang larawan pero nagulat siya sa nakita.
       " Sino 'to ?" bulalas niya.
        “ Grabe naman, ate.” sagot ni Becky. “ Imposible naman si Jennifer Aniston ang lumitaw diyan..”
        Di na sumagot si Lani at sa halip ay binigay na lamang ang larawan sa kapatid. Kinuha naman ito ni Becky at pagkakita dito’y bigla siyang na-tongue tied.
        “ O,ano di ka na makapagsalita? Sino siya?:”
        “ Si Mr. Pogi 2012.” mahinang tugon ni Becky .
        Alam niyang gusto lang siyang mapangiti ng kapatid pero nag-init ang kanyang tenga.
        “ Hay , Becky naman ipinagpalit mo ba ang picture ko? Para magkaroon ka ng picture nitong lalaking ito?
         Bumuntung hininga si Becky. Naisip tuloy ni Lani na nagdamdam ito.Nakonsensya tuloy siya dahil di muna niya hinintay kung ano ang tunay na dahilan kung bakit ang picture ni “Mr. Pogi 2012” ang laman ng envelope.
         “ Becky, paki paliwanag nga”
         " Ganito kase, ate... "
           Ngunit bago pa nakapagsalita si Becky, narinig nila ang mga hakbang patungo sa kwarto nila.Ilang sandali nga’y bumukas ang kanilang pinto.
         “ Nandiyan lang pala kayo.Pwede bang kayo muna ang tumao sa tindahan?Pupunta lang ako kina Ate Ludy ninyo,” sabi ng ina nilang si Aling Mila pagpasok nito sa kwarto. Ang tinutukoy nito ay ang pinsan nilang bagong kasal na kumuha kay Lani bilang isa sa mga Bridesmaids.
          Wrong timing ang nanay nila.Naudlot tuloy ang pagpapaliwanang ni Becky. Gustung-gusto na talagang marinig ni Lani ang sasabihin nito.
           “ Sa tindahan na lang,” bulong ni Becky na  sumunod na kaagad sa ina patungong tindahan na nasa tapat ng bahay nila.
            Naalala naman ni Lani ang larawan kaya kinuha muna niya ang envelope na ipinatong ni Becky sa tokador nila, bago siya sumunod sa tindahan.
           Aminin man niya o hindi sa sarili gusto niya muling makita ang maamong mukha ng lalaki sa larawan.
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


       

 Comments

Popular Posts