Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.5

  Kung gustong basahin ang mga naunang bahagi , heto sa ibaba ang mga links:
         Di naman nainip si Lani habang wala si Becky dahil maraming mga bumibili.Nang paalis na ang huling customer ay dalawang cute na bata ang lumitaw kasama ang kanil;ang yaya.Nadatnan siya ni Becky na kasusap ang mga chikiting, isang batang lalaki at babae.
         Bumili ang mga ito ng mga kendi. Natanong na ni Lani ang mga edad nila at nalaman niyang apat na taong gulang ang batang babae at pitong taon naman ang kuya nito.
         " Ano naman ang names ninyo?" nagtanong na rin si Becky.
         " I'm Carl and this is my sister Kim," sagot ng guwapong bata.
         " Sosyal,"bulong ni Becky sa kanya." Baka mag-nosebleed tayo dito"
         Napangiti si Lani, "Here's you change."
        Sa susunod na bibili kayo bibigyan ko kayo ng libreng ice candy."dagdag ni Becky.
         " Ice Candy?What's that?" tanong ng mestisang si Kim.
          Kumuha si Lani ng dalawang melon flavored ice candy sa ref ng tindahan
         " Here, I'm giving you both before you leave,"sabi ni Lani sabay abot sa mga bata ng ice candies
" Don't forget to brush your teeth after eating sweets"
         " Thank you," sabi ng dalawang bata at kumaway na paalis ang mga ito kasabay ng kanilang yaya.
          Narinig nila si Kim nang sabihin nito sa kuya ang, " Let's not forget to brush, Kuya."
          Nang malayu-layo na ang  mga ito bigla niyang napansin si Becky na natatawa kaya tinanong niya kung ano ang dahilan.
          " Bagay ka kasi talagang mag-teacher.Parang nakikita ko ang sasabihin ng mga bata sa 'yo,teacher mabait po ako ngayon,pwede ninyo po ba akong bigyan ng ice candy?"nagsalitang pang parang boses bata si Becky sabay kuha ng ice candy sa ref sabay sabing, " Gutto mo?"
          " Ayoko,baka may lason," naki-ride niyang sagot at nagtawanan na sila.
          " O,wag ka na munang humirit,kailangan ko ng marinig ang 'yong kwento "sabi ni Lani pagkat ito na ang pagkakataon niyang malaman ang tungkol sa larawan.
          "Anong kwento yan?"tanong ni Aling Mila na hindi nila napansing dumating ang kanilang ina.
          
     Ituloy sa Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.6
    
Read the Sweet Things Series:
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband 2
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband 3
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband 4

Comments

Popular Posts