Posts

Showing posts from 2012

Guhit24: Vegetable Everyday

Likha ni Dee Gold- Chapter 2 ng Paghihintay Ng Puso ,p.10

Likha ni Dee Gold- Chapter 2 ng Paghihintay Ng Puso ,p.9

Likha ni Dee Gold- Chapter 2 ng Paghihintay Ng Pus0 p.8

Likha ni Dee Gold- Chapter 2 ng Paghihintay Ng Puso ,p.7

Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.6

Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.5

Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.4

Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.3

Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.2

Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.1