Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.3

 Basahin ang Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.1  
at  Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay p.2 


Image Source
                Pagpasok ni Lani sa tindahan di niya inaasahan na ang ina lamang nila ang madadatnan niya roon.kaya kaagad siyang nagtanong kay Aling Mila.
                " Nay, nasaan po si Becky?"
                " Ipinahatid ko lamang ang pagkain ng tatay mo." sagot ng ina niya. "O ,ikaw na ang bahala dito at naghihintay na si ate Ludy mo.
                 Naisip ni Lani na matatagalan si Becky pagkat malayu-layo ang pinagagawang apartment kung saan isa sa mga Engineer ang kanyang ama.Siguro mula sa kanila dalawang kanto pa ang layo nito sa kanila.
                 Pinalaki sila ni Becky na simple ang pamumuhay kahit maganda ang sahod ng kanyang ama di sila naging spoiled.Sa sipag ng kanilang mga magulang ay kayang-kaya silang pag-aralin sa mga pribadong paaralan pero pinili nilang magkapatid na manatili sa mga pampublikong paaralan..Kagaya niya sa PNU siya tiyak na papasok pagkat Education nga ang kanyang kukunin.
                 Napatingin si Lani sa orasan na nakasabit sa dinding ng tindahan.Malapit na nga palang mag-12 PM. Siguradong pagdating ni Becky ay gutom na ito.Iniwanan naman sila ng ina ng pagkain sa tindahan para di na sila kumain sa loob ng bahay.
                 " Nakakainip palang maghintay kapag ganito,"napabuntung-hininga si Lani .
                  Naalala niya ang larawan at dahil wala pang bumibili, tiningnan niya itong muli.Ngayon lamang niya ito makikitang mabuti . Guwapo ang lalaki para ngang hawig kay Keanu Reeves.Katatapos din ng High School pagkat graduation portrait niya ito.
                  ' Ang ganda ng kanyang ngiti,' masid niya.
                  Ngayon lang siya humanga ng ganito at sa isang lalaki na nasa larawan pa niya nakuhang maramdaman iyon. Sa totoo lang ayaw niyang magkaroon ng crush para di siya ma-in-love kaagad. Gusto muna niyang makatapos para maipagmalaki siya ng magulang at sundan ni Becky ang kanyang yapak. Meron namang mga dumadalaw sa kanila pagkat ayaw niyang maligawan sa daan, Maria Clara yata siya , pero nakuha niyang hindi magkaroon ng boyfriend.
                  Ngayon sa isang larawan hahayaan niya ang sarili na magkaroon ng inspirasyon. Di naman sila magkakilala kaya imposibleng magustuhan siya nito.         

Ituloy...
Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.4


Read the Sweet Things Series:
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband 2
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband 3
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband 4

Comments

Popular Posts