Likha ni Dee Gold- Chapter 2 ng Paghihintay Ng Puso ,p.9

Ang nakaraan, heto sa ibaba ang mga links:  
Chapter 1
Chapter 2
                  Alas siyete na nang makapagsarado ng tindahan sina Lani at Becky.Pagkaalis ng pinsan nilang si Mike ay tuluy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga suki na kanilang ina.
                  Pagpasok nila ng bahay ay bigla na lang naalala ni Lani na naiwan niya ang larawan ng kanyang future boyfriend sa tindahan.
                 'Future boyfriend talaga.' nangingiti si Lani sa naisip pero bago pa siya makabalik sa tindahan, naalala niya si Becky na naghahanap ng isusuot ng pambahay sa kuwarto nila. Naiwan kasi si Lani sa kusina upang magtimpla ng orange juice na request ni Becky.
                 " Balik ako sa tindahan, nakalimutan ko 'yong picture." ani Lani sa kapatid.Nadatnan pa rin niya ang kapatid sa kuwarto nila na di alam kung ano ang isusuot. Bagay daw ba sa kanya ang pulang sleeveless shirt at maong shorts o ternong light pink spaghetti at shorts.
                 " Kahit ano." napabuntong hiningang sagot niya.
                 " Bukas mu na lang kunin 'yong picture na 'yon,ate."
                 " Di 'yon pwede baka makita 'yon ni inay." sabad ni Lani.
                 " Okey ate, sasama na ako sa 'yo," nakuhang magbihis ni Becky at 'yong light blue na terno ang pinili nito samantalang siya suot pa rin ang kanina pa niya suot na white shirt at khaki pants.


Comments

Popular Posts