Likha ni Dee Gold- Chapter 1 ng Paghihintay Ng Puso ,p.6

Kung gustong basahin ang mga naunang bahagi , heto sa ibaba ang mga links: 
              " Nay, secret muna po," napangiting sagot ni Becky na mukhang relax na relax sa pagkakaupo.Sa totoo lang pareho silang nabigla ni Lani sa pagdating ni Aling Mila.
              " Okey dahil ayaw ninyong sabihin kayo na muna ang tatao dito sa tindahan para makapagpahinga ako," napangiting sambit ng kanilang ina at iniwan na sila sa tindahan.
              " Wrong timing na naman si inay," natatawang sabi ni Becky nang makita nilang pumasok na si Aling Mila sa bahay nila." Pero okey na dito muna tayo, makakapag-kwento ako ng maayos tungkol sa MPP."
              " Anong MPP?"tanong ni Lani
              " E di Maling Picture Pala."
              Hindi alam ni Lani kung maiinis o matatawa sa punchline ni Becky.Yan ang pagkakaiba nila ni Becky kung siya parang isang Maria Clara na hindi basta-basta gagawa ng eksena, si Becky nama'y parang magandang "clown" 
         Image Source
              Kapag kasama ni Lani ang kapatid niya'y nahahawa na din siya.Tiyak na magkakaroon ng tawanan at walang magiging dull moments.
               " Kung anu-ano na ang naiisip mo,"sabi na lang ni Lani." Simulan mo na nga mo na nga at kanina pa nauudlot."
              Di pa nakapagsalita si Becky biglang maroong bumuli.Wala silang nagawa kungdi asikasuhan na ito.Pagkatapos ay sunud-sunod na dumating ang mga suki ng kanilang ina.
              Di na rin nakuhang magsabay mananghalian ng magkapatid dahil palaging may bumibili.Nauna na si Becky sa kanya para may mag-asikaso sa mga ibang bumibili.

Read the Sweet Things Series:
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband 2
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband 3
Four Sweet Things a Wife can do for her Husband 4
             

Comments

  1. Kung gusto ng malaman ang pangalan ng lalaki sa larawan pwedeng tingnan ito sa

    http://inspiringseries.blogspot.com/2012/05/inspiring-series-filipino-romantic.html

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts